registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Waarom 50 km max. op Karel de Grotelaan?

Gisteren viel een betaalprentje van € 30 op mijn deurmat, omdat ik 61 km gereden had op de Karel de Grotelaan. Fout van mij natuurlijk, maar waarom mag op deze brede invalsweg, die behoudens een paar gelijkvloerse kruisingen vergeleken moet worden met de Kennedylaan, geen 70 km gereden worden? 50 km is op die lange baan een onnatuurlijke snelheid, die waarschijnlijk wel de boetenpot flink spekt maar overigens nergens toe dient.
Wil Eindhoven een moderne stad zijn, dan zou het er naar moeten streven om op de hoofdinvalswegen en de ringweg een maximum van 70 km toe te laten.

max, snelheden

Lagere snelheden verhogen de verkeersveiligheid en verlagen de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging. Voor je reistijd maakt het op dit soort wegen nauwelijks uit of je 70 of 50 rijdt. De weg versmallen, waardoor er vanzelf minder hard gereden wordt, is een mooie maar ook dure oplossing. Meestal doe je dat pas als de weg toch flink opgeknapt moet worden of als je extra ruimte nodig hebt voor een vrije busstrook.

Langzaam toe naar fietssnelheid voor auto's?

Wat u zegt over verkeersveiligheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging is in zijn algemeenheid natuurlijk allemaal waar. Maar alleen de eerste twee factoren zijn in het geding als het gaat om het kiezen van een passende maximumsnelheid. Welnu, de Karel de Grotelaan is gelukkig zo aangelegd, dat er volgens mij met een iets hogere snelheid geen significant hogere verkeersonveiligheid en geluidsoverlast ontstaat.
En wat de tijdsduur betreft: de 10 kilometer van Veldhoven naar centrum Eindhoven kosten een automobilist gauw een half uur. Vooral via de Karel de Grotelaan.

50 km per uur.

Het is goed om te weten bij reacties over dit soort zaken of je zelf autobezitter bent. Welnu ik heb er een. Natuurlijk moet je je aan de opgegeven snelheden houden. Maar je mag je inderdaad afvragen of de grens van 50 km zinvol is voor de K. de Grotelaan en bijvoorbeeld ook voor de Helmondweg. Overigens een wegversmalling kan los van de enorme kosten wel eens contra productief werken wat geluidsoverlast en luchtverontreiniging betreft. Een goed voorbeeld zijn de files die vaak onstaan op de binnenring richting stadsschouwburg. Het lijkt me dat daar sprake is van juist meer geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Je gaat je bijna afvragen of hier sprake is van autobezittertje pesten :-) Als deze maatregelen zijn bedoeld om het verkeer uit de binnenstad te weren dan kun je onderhand beter tol gaan heffen. Dat is makkelijker terug te draaien dan het opheffen van wegversmallingen.

Moderne steden > Wil

gouddelver schrijft:

> Wil Eindhoven een moderne stad zijn, dan zou het er naar moeten
> streven om op de hoofdinvalswegen en de ringweg een maximum
> van 70 km toe te laten.

Kan je een "moderne" stad in Nederland noemen waar je zomaar 70 mag
in de bebouwde kom?

Late reactie

Wat heeft die 70 km/uur met een moderne stad te maken?
Ik heb heel wat dagen en nachten doorgebracht in de flats aan de Offenbachlaan. Deze flats staan met hun achterkant aan de K.de Grotelaan. Ik kan U verzekeren dat het geluid van de weg heelveel uitmaakt of je 50 of 70 rijdt. Zeker als de weg nat is wordt je 's nachts stapel van het geluid van snelrijdende auto's. De meeste mensen denken "ach het is nacht, er is weinig verkeer, wat maakt het uit". Ik kan U verzekeren dat het qua geluid heel veel uitmaakt.

gerrit