registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Taalonkunde rukt op

Dezer dagen vond ik ergens de als publieksinformatie voor het grijpen liggende Intentieverklaring tussen de gemeente Veldhoven en de Adviesgroep lokaal gezondheidsbeleid Veldhoven, gedateerd 29 november 2006 en ondertekend door een Veldhovense wethouder en de voorzitter van de genoemde Adviesgroep. Ik zal u de volledige inhoud van dit typische polderstuk besparen, maar het ging om lokaal preventief gezondheidsbeleid en activiteiten die erop gericht zijn - haal maar even diep adem - a) de inwoners van Veldhoven handreikingen te bieden om hun eigen gezondheid te verbeteren of op peil te houden en zich te beschermen tegen invloeden die schadelijk zijn voor de gezondheid en b) gelijke kansen op gezondheid voor iedereen te bevorderen en daarmee gezondheidsverschillen tussen burgers te verkleinen.
Deze volzinnen vol goedbedoelde vaagheden kwamen op mij al niet bepaald vertrouwenwekkend over, maar ik durfde er helemaal geen cent meer voor te geven, toen ik een eind verderop las: Hierdoor worden de voorwaarden geschept die het de bij het gezondheidsbeleid betrokken partijen mogelijk maakt...
Twee taalfouten in één zin. Het kan haast niet anders of de beide ondertekenaars hebben hun handtekening gezet zonder het stuk ooit gelezen te hebben. Ze geloofden het wel. Of we moeten de droevige conclusie trekken dat de taalonkunde al tot het beleidsniveau van middelgrote gemeenten is doorgedrongen.

Taalonkunde rukt op

Ik ben al boven de 60 en het is lang geleden dat ik naar school ben geweest, maar ik ben er uitgekomen: geschapen in plaats van geschept en maken in plaats van maakt. Ik zou ook graag een komma hebben gezien achter geschapen, maar ik geloof dat dat tegenwoordig een beetje ouderwets is. Mijn moeder had vroeger alleen lagere school gehad, maar ze schreef haar Nederlands foutloos. Maar ja, toen leerden ze op de lagere school lezen, schrijven en rekenen. Het schijnt dat de jeugd zich tegenwoordig op die leeftijd belangrijker dingen eigen moet maken......

rekenen en taal en lezen

In het kader van de woordinflatie heet het allemaal anders, bv rekenen noemt men tegenwoordig al gauw wiskunde. Men doet maar, maar het peil wordt er niet beter op.

Nederlandse Taal

Zie mijn artikel uit 2006 over de uiterst belabberde Nederlandse Taal kennis en dito onderwijs van tegenwoordig. (Nederlandse Taal (Gecorrigeerde versie)