registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Portal-blog van gouddelver

De Rekentoets

Er is momenteel heel wat discussie over de Rekentoets, die het kabinet wil invoeren als drempel voor het behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs. Op het internet zijn een aantal voorbeeldtoetsen te vinden die het Cito heeft ontwikkeld om ons een idee te geven van wat er van de scholieren gevraagd zal worden. Van de voorbeelden hier op cito.nl heb ik er een paar gemaakt en denk – met veel andere critici – dat deze drempel voor veel leerlingen een struikelblok zal worden.

Wie niet gematigd is, is fanatiek. Of is er nog een tussenweg?

Je kunt niet alles in de krant kwijt; gelukkig is er ook nog DSE.
In het ED schrijft een zekere Bauke Hüsken vandaag dat gematigd zijn niet helpt tegen fanatici. Hij wil fanatici de les lezen, maar verfoeit ook gematigd zijn: "Het wordt eens tijd dat er in Nederland iemand opstaat die zijn bek durft open te trekken."
Wat ik me nu afvraag is dit: de schrijver wil duidelijk geen gematigde zijn. Is hij dan zelf geen fanaticus?

Geweld tegen hulpverleners

In verband met de jaarwisseling is er weer een waarschuwing uitgegaan naar degenen die het zouden wagen, in de Nieuwjaarsnacht hulpverleners – bedoeld zijn politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel – te hinderen, te bedreigen of zelfs aan te vallen.

Twee kerstgedachten

Nadenkend over de vervelende of zelfs rampzalige dingen die ons overkomen, en vooral over waardoor ze teweeggebracht worden, meen ik twee dingen - beter laat dan nooit - begrepen te hebben. Het tweede ligt in het verlengde van het eerste.
1. Er is in de wereld al leed genoeg dat ons door de natuur en de breekbaarheid van de materie aangedaan wordt; als we er door ons eigen handelen geen leed aan toevoegen zou dat al een hoop schelen.

Dreigend isolement voor nieuwe woonwijken in Veldhoven-West

een grote plattegrond van Veldhoven zal goede diensten bewijzen

een grote plattegrond van Veldhoven zal goede diensten bewijzen

Regeren is vooruitzien, zegt men. Maar er naar handelen is een tweede. Ik neem als actueel voorbeeld de gemeente Veldhoven. Die is bezig met de uitvoering – weliswaar door de economische crisis vertraagd – van een groot uitbreidingsplan aan de westkant van de bebouwde kom: de Zilverackers. Daar moeten op termijn vier nieuwe woonkernen komen: Bosackers, Schootackers, Huysackers en Zilverbeek. Er komen in totaal ongeveer 2.700 woningen voor zo'n 6.000 mensen.

In de Kempen ’s nachts niet meer ziek worden!

Onlangs berichtte het ED ‘De inwoners van de Kempen moeten vanaf 1 januari naar de regionale dienstapotheek bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven rijden als ze 's avonds of in het weekeinde medicijnen nodig hebben. De vijf apotheken in Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel en Hapert krijgen van zorgverzekeraar CZ geen extra budget meer om een avond- en weekeindregeling in stand te houden.

Tweet, tweet... beroemd of berucht?

Klein berichtje onlangs in het ED 'Als advocaat verdedigde Moszkowicz een rits beroemde verdachten, onder wie Willem Endstra, Willem Holleeder, Desi Bouterse en Geert Wilders.'
Over Geert Wilders zullen de meningen verdeeld zijn, maar wie heeft er toch roem over Endstra, Holleeder en Bouterse uitgestort? Ik moet veel gemist hebben.

GeenStijl heeft gewonnen

Hoe het u vergaat hoop ik nog te horen. Maar ik word tegenwoordig, ook door officiële instanties zoals de ANWB, in brieven en e-mails aangesproken met ‘Beste meneer’. Ik kan het niet helpen – ben waarschijnlijk erg ouderwets -, maar ik voel me dan altijd behandeld als een wat aftakelende bewoner van een bejaardenhuis, iemand die het allemaal niet meer zo goed kan volgen; kortom iemand die wel met enige meewarigheid en neerbuigendheid mag worden behandeld.

Buma bakt ze heel erg bruin

De vader van staatssecretaris Van Rijn uitte zich deze week in het AD bijzonder kritisch over de zorg die zijn vrouw krijgt in een Haags verpleeghuis. Hij vertelde dat zij soms urenlang alleen wordt gelaten, dat ze niet op tijd wordt verschoond en dat de urine soms langs haar enkels loopt als zij opstaat. Het ministerie van Volksgezondheid schijnt geprobeerd te hebben de publicatie te voorkomen.
Vanmiddag kwam CDA-leider Sybrand Buma over deze kwestie aan het woord in Buitenhof. De onthullingen waren namelijk voor de Tweede Kamer de afgelopen week aanleiding tot zeer kritische vragen.

Super- of nepuniversiteit?

Dezer dagen kwam Blendl in het nieuws, een website die losse journalistieke artikelen te koop aanbiedt en economisch zo kansrijk lijkt dat Axel Springer en de New York Times er brood en zelfs dik beleg in zien. De beide oprichters, Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn, moderne nonconformistische jongens zo te zien, kwamen 2 novbember daarom ook in Buitenhof aan het woord. (Gratis reclame, zou ik denken.) Daarbij werd ook hun CV getoond. Ze bleken allebei gestudeerd te hebben aan de 'Universiteit van Nederland'. Voor mij tot nu toe een onbekende instelling, naar welker kwaliteit en reputatie ik onmiddelijk benieuwd werd.

Eigentijds absurdisme

/~tweet/pics/twi.jpg

Geregeld tracteert het tv-journaal ons op stapels lijken en de afgelopen maand hebben we meermalen kunnen genieten van live onthoofdingen. Niettemin nodigen middenstand en pret(!)parken ons uit om eind deze maand nog eens extra te komen griezelen...

Buitensporige rijkdom

Vandaag bericht het ED over 'afvalkoning' Van Gansewinkel. Hij woont met een geschat vermogen van 420 miljoen euro in Zwitserland en behoort tot 'het exclusieve clubje van rijke Nederlanders'. Dit verlokt mij onwillekeurig tot een stukje maatschappijkritiek. Ik misgun niemand eerlijk verdiende rijkdom, maar bij dit bericht plaats ik een kanttekening.

Gemoderniseerd spreekwoord

Afgelopen weekend drie doden door drugsgebruik in Amsterdam. Naar aanleiding daarvan vanavond een gesprek met twee deskundigen in Nieuwsuur: de ene waarschuwde, de andere pleitte voor meer geld voor voorlichting. Dat extra geld is echter niet nodig: in alle gezinnen en op alle middelbare scholen af en toe op de gevaren wijzen is voldoende. En misschien kunnen we het oude spreekwoord - uit een tijd die normaler was dan de onze - 'Wie kaatst moet de bal verwachten' beter veranderen in 'Wie slikt moet de kist verwachten'.

Minder publieke zenders? Dan daarop ook geen reclame meer!

Jan Slagter heeft gelijk als hij zegt dat de staat niet moet bepalen wat er op tv uitgezonden wordt; dat is een aantasting van onze persvrijheid. Wel mag de Tweede Kamer bepalen hoeveel (belasting)geld er voor de publieke omroep beschikbaar gesteld wordt. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn, dat er minder dan drie publieke omroepen overblijven.

Goed dat Zwarte Piet er bij is.

Gisteren liep ik in Amsterdam en zag om mij heen veel zwarte mensen. Onwillekeurig kwam bij mij de gedachte op: hoevelen van hen zullen nu eigenlijk Zwarte Piet weg willen hebben? Terwijl onze samenleving veelkleurig is, zou Zwarte Piet wit moeten worden? Een blanke Sint en een blanke Piet? Hoeveel herkenning zou dat bij andersgekleurde mensen oproepen, hoe prettig zouden ze dat vinden? Zijn Sinterklaas en Zwarte Piet in feite niet een goede en aantrekkelijke afspiegeling van onze samenleving?
XML-feed