registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Portal-blog van gouddelver

Leerplicht? 15.000 kinderen zitten thuis

Nederland heeft voor kinderen tot 16 jaar een leerplicht. Maar de handhaving van deze wet onder het huidige kabinet is een lachertje. Het NOS Journaal berichtte dat naar schatting 15.000 kinderen zonder onderwijs thuis zitten - soms wel een jaar -, omdat er geen school meer is die hen wil of moet toelaten.

Tweet, tweet...de media

Ik ga u iets verklappen wat sommige journalisten, zelfs bij onze landelijke zender Radio 1, niet weten: 'de media' is het meervoud van 'het medium'. Je moet dus nooit zeggen: 'De media is.., de media heeft.., de media doet', enzovoort.

Israël-Palestina, een onoplosbaar conflict, tenzij…

In de omgeving van Hebron, op de westelijke Jordaanoever, zijn drie Israëlische jongens ontvoerd en vermoord. Heel Joods Israël is in rouw. Bovendien in woede, omdat men aanneemt dat het een moord is, door Palestijnen gepleegd om politieke redenen. Waarschijnlijk is dat ook zo, want de jongens waren afkomstig uit een illegale Joodse nederzetting in Palestijns gebied.

Verkeerde prioriteiten in Eindhoven en Veldhoven

Af en toe worden er in onze gemeenten evenementen georganiseerd. In Eindhoven was enkele weken geleden Guus Meeuwis ingehuurd voor publieksvermaak, Veldhoven kende het afgelopen weekend een Beach Event. Op zich is daar natuurlijk niets tegen, integendeel, het volk mag en moet bij tijd en wijle opgevrolijkt worden.

Onoverwinnelijk

Af en toe doe je een ontdekking. Zo vond ik afgelopen weekend een leuk gedicht van Goethe, dat door Brahms op muziek is gezet. Het is getiteld 'Unüberwindlich'

Tweet, tweet...Sint Joris

Zou het Sint-Joriscollege Eindhoven dit jaar maar één geslaagde hebben? In het ED van donderdag 19 juni schrijven ze: "De ambities van onze geslaagde zijn waargemaakt."

Wat te doen tegen het gewelddadige jihadisme

Groen-Linksleider Bram van Ojik denkt dat de oorzaak van het huidige conflict in Irak, i.c. de strijd van het jihadistische ISIS tegen de Iraakse regering, gelegen is in het ontbreken van een Amerikaans plan voor het bestuur van Irak na het vertrek van de Amerikaanse troepen, enkele jaren geleden.

Soms deinst ook de SP niet terug voor misleiding.

Het is vervelend als je een club waarmee je in wezen sympathiseert moet kritiseren. Toch moet het nu gebeuren, omdat die club deze keer de waarheid ernstig geweld aandoet. En wel bij monde van één van zijn Kamerleden. Jasper van Dijk, woordvoerder onderwijs voor de SP, beweert deze maand in het partijblad Tribune, zonder blikken of blozen: “Nu de basisbeurs wordt weggehaald heb je als student twee mogelijkheden. Of je gaat meer werken, wat ten koste gaat van je studie, of je gaat helemaal niet meer studeren.

Hoe goed onze overheden samenwerken....

Over een klein kwartier gaat de burgemeester van Apeldoorn rondroepen, dat de moordenaar van Pim Fortuyn

Is Zwarte Piet nou een knecht of een slaaf?

Knevel en van den Brink zijn er in geslaagd, de Zwartepietendiscussie weer op te doen laaien. Maar waar gaat het eigenlijk over? Zwarte Piet is sinds jaar en dag de goedlachse knecht van Sinterklaas.

Tweet, tweet...

Wat is de tenniswereld toch tolerant! Het verschrikkelijke gekrijs van Maria Sharapova verscheurt hier de zoele middagstilte. Werd zij nu maar eens en voor altijd uitgeschakeld!

‘Als God bestaat moet hij nodig een functioneringsgesprek hebben’

Bovenstaande arrogante en van domheid uitpuilende uitspraak hoorde ik vanmorgen op Radio1. De zegsman, vergetend dat hij niet meer is dan een mier op twee benen, ziet God kennelijk als een soort buurman die hij wel eens de les kan lezen, en niet als het oneindige, machtige opperwezen, dat de hele kosmos in zijn hand houdt en in toorn met een zuchtje van zijn lippen de hele aarde met daarop alle dode en levende schepsels zou kunnen vernietigen.

Een misplaatste vrije dag.

Ooit is Hemelvaartsdag in Nederland tot vrije dag verheven, omdat het een van de vier belangrijkste feestdagen was in het kerkelijk jaar. Nu zijn binnen onze grenzen hele volksstammen die geen flauw idee meer hebben wat er op die feestdag gevierd werd, laat staan dat zij er enige godsdienstige of kerkelijke activiteit aan vastknopen.

Toonaangevende ex-katholieken

Vorige week vrijdag nam Paul Witteman afscheid van de veel bekeken en geroemde talkshow die hij acht jaar lang samen met Jeroen Pauw presenteerde. De nacht daarop zond de VARA een mooi documentaire over hem uit, gemaakt door Han Peekel. Wederom trof mij bij die gelegenheid de gedachte, hoeveel jongelui uit katholieke nesten, opgegroeid rond het midden van de 20e eeuw, na het nest en het katholicisme vaarwel gezegd te hebben, een spraakmakende rol in het Nederlandse maatschappelijke leven gespeeld hebben.

Tweet, tweet, tweet...

/~nieuws/pics/philzuidned.jpg

Advies aan Philharmonie Zuidnederland: als Eindhoven niet wil meebetalen, wegwezen!
XML-feed