registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Portal-blog van gouddelver

Helpt een spellingscorrector?

Dyslectische kinderen mogen bei het examen de spellingscorrector niet mee gebruiken. Daarover is linke beroering ontstaan; volgens de protesteerders moed dit besluit teruggedraait worden.
Ik betwijfel echter af het gebruikt van die conrector voor dyslectici de redding betekend. Vaak merk ik namelijk dat de spellinscorrector van mijn PC lang niet alle worden afkeur die grammatcaal of gezin de contekst fout zijn.

Een pil verguld door de Tweede Kamer

Bij de invoering van de studielening heeft onze 'wijze' Tweede Kamer verordonneerd, dat studieschuld niet geregistreerd hoefde te worden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Veel afgestudeerden blijken vervolgens bij het aanvragen van een hypotheek deze schulden te verzwijgen en de hypotheeknemer, die bij het BKR niets kan controleren, verstrekt daardoor hypotheken zonder met de studieschulden rekening te houden. Deze leveren echter later in de praktijk vaak problemen op, want de mooi-weer-spelende ex-student moet naast zijn hypotheeklasten ook zijn studieschuld terugbetalen. En dan wordt er soms behoorlijk au geroepen, want er moet een rib uit het lijf!

Tweede Kamer is voor sommigen slechts een stageplek

D66-Kamerlid Wassila Hachchi is plotseling met de noorderzon vertrokken, naar verluidt om voor Hillary Clintons presidentscampagne te werken. Wij hebben dus tegenwoordig politici die onze Tweede Kamer slechts als een stageplek beschouwen.

Begrijpt u de overstekende vluchtelingen?

Mensen zijn zeer verschillend. Dat zal wel de reden zijn waarom ik de vluchtelingen die vanaf de Turkse kust in overvolle rubberboten de zee naar een Grieks eiland oversteken niet goed begrijp. Vandaag weer zo'n bericht in de krant: Voor de Griekse kust zijn bij schipbreuk in de nacht van donderdag op vrijdag 45 migranten omgekomen, onder wie zeventien kinderen.

Probleem van de toekomst: de armoede van de ZZP-ers

Het aantal ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) in Nederland groeit explosief. Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een onderneming. Zo'n 95% van deze starters start als ZZP-er. Doordat er jaarlijks ook flink wat afvallen door natuurlijk verloop, vrijwillige of gedwongen keuze, stijgt het aantal ZZP-ers cumulatief gemiddeld met 40.000 tot 50.000 per jaar. Eind 2014 telde Nederland er bijna 880.000. Van die 880.000 was 62% man en 38% vrouw. We schijnen inmiddels het miljoen te naderen. Bron: www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/cijfers-en-kengetallen/hoeveel-zzp-ers-zijn-er-in-nederland

Plotseling tekort aan schildklierhormoon

Dezer dagen kwam het volgende feit in het nieuws: 'Vanaf februari 2016 is er een tekort aan het schildkliermedicijn Thyrax Duotab 0,025 mg (RVG 09334). Waarom is er een tekort? Het bedrijf Aspen Pharma Trading verplaatst zijn productielocatie van Nederland (Oss) naar Duitsland. Thyrax Duotab wordt niet meer geproduceerd op de oude locatie en op de nieuwe locatie zijn productieproblemen waardoor het medicijn daar nog niet gemaakt kan worden.

Eindhoven verliest weer een wethouder

'Eindhoven verliest weer wethouder' bericht ons het ED. Twee woorden in deze titel springen eruit: 'weer' en 'verliest'. 'Weer' wijst er op dat het geen incidenteel verschijnsel is, maar een soort besmettelijke ziekte. En 'verliest' suggereert dat er in Eindhoven opnieuw een wethouder aan die ziekte bezweken is.

Het geld en V&D

We hebben het allemaal gehoord of gelezen: V&D dreigt onder te gaan. Onze regionale krant kopt: 'Trieste kerst in de binnenstad'. Natuurlijk vraag je je af: hoe zou het komen?
Eén van de oorzaken lijkt mij dat dit warenhuis niet gedragen werd door ondernemers die met hart en ziel een winkel opgezet en uitgebouwd hebben, maar door pure geldschieters, investeerders die geen enkele binding hebben met het product dat het bedrijf levert, maar louter gebrand zijn op financieel rendement.

Een onderschatte dichter

Omdat ik me de laatste tijd ook enigszins bezighoud met dichters die schreven in een Brabants dialect - zoals de Tilburgse pater Piet Heerkens en de Eindhovense Lodewijk van Woensel - kwam ik toevallig ook weer op het spoor van Bernard van Meurs. Hij werd in 1835 in Nijmegen geboren, was priester, leraar en zielzorger, op het laatst in Rotterdam, en stierf daar in 1915, dus precies 100 jaar geleden. Hij dichtte niet in het Brabants, maar in het Gelders, om precies te zijn in het Betuws. Misschien kent u nog wel uit uw schooljaren, net als ik, het korte maar o zo aangrijpende gedicht uit zijn bundel Kriekende Kriekske.

Het wordt tijd dat de kussens in Den Haag eens flink opgeschud worden.

Terwijl minister Bussemaker jeremieert over te weinig topvrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven en dreigt met een quotum, gaat thuiszorgorganisatie TSN waarschijnlijk 10.000 of meer laagbetaalde vrouwen op straat zetten, omdat het kabinet waar Bussemaker deel van uitmaakt, de gemeenten veel te weinig geld gegeven heeft om thuiszorgwerksters een fatsoenlijk loon te betalen.

Verstaanbaarheid raadsleden Veldhoven

Vanavond had ik reden en gelegenheid om via mijn computer de oordeelsvormende vergadering van de Veldhovense gemeenteraad te volgen. Waar het over ging ga ik hier en nu niet bespreken. Wel wil ik iets zeggen over wat voor een toeschouwer annex toehoorder erg belangrijk is: zijn de sprekers die namens ons in de raad het woord voeren, ook via beeldscherm en hoofdtelefoon goed te verstaan?

Geen nood: vluchtelingen kunnen in Veldhoven een 'Thuis' vinden!

Laatste nieuws dat niet over de Parijse terreuraanslagen gaat: Het kabinet laat een vergaand scenario voorbereiden voor het geval dat er echt geen bedden voor asielzoekers meer worden gevonden. Er wordt over gedacht om in dat geval jonge, gezonde mannen niet meer toe te laten tot de opvang en ze met wat zakgeld de straat op te sturen. Dat zeggen verschillende bronnen tegen de NOS en blijkt uit een document dat de NOS heeft ingezien.
U schrikt misschien, maar dit is echt een fantasiescenario. Tenzij er een nieuwe wereldoorlog uitbreekt, zal het nooit in werking treden.

Waar hebben we het over?

De stad Sinjar op IS heroverd door de Koerden, dat was vandaag één van de voornaamste nieuwsberichten. Wat zagen we voor beelden op de tv? Een brede, nagenoeg lege zandstraat met daarin alleen wat soldaten en enkele lage kapotgeschoten huizen. Was dit een stad? Naar mijn indruk een uitgestrekt dorp zonder nog enig leven: de bewoners waarschijnlijk allemaal gevlucht of vermoord.

ABP meldde: AOW gaat versneld omhoog

Hoeveel duizenden senioren ontvangen pensioengeld van het ABP? Volgens Wikipedia waren het er in 2012 780.000; nu waarschijnlijk nog meer. Velen van hen zullen verrast opgekeken hebben toen zij onlangs de folder 'ABP Pensioen Update' openvouwden: 'AOW gaat versneld omhoog' stond er in met grote letters. Dat was nog eens wat anders dan wat het kabinet Rutte-Samsom hun al jaar in jaar uit voorschotelde!

Het gelijkheidsbeginsel en het aantal verdieners per gezin

Dit wordt een korte politieke beschouwing. Vanavond (10 nov) hoorde ik, net al u waarschijnlijk, dat er tweespalt heerst in de Tweede Kamer over de belastingplannen voor een- en tweeverdieners. Uitvoering van het kabinetsplan - afkomstig uit de koker van VVD en PvdA, maar sterk gesteund door D66 - zou er toe leiden, dat bij eenzelfde gezinsinkomen een eenverdiener wel tot 8000 euro meer belasting zou moeten gaan betalen dan tweeverdieners.
XML-feed