registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Portal-blog van gouddelver

Voor letterlievende scholieren en gemakminnende mannen

/~tweet/pics/twi.jpg

Voor middelbare scholieren: bij de Kringloop in Veldhoven vind je nu voor € 0,25(!) per stuk diverse deeltjes van misschien wel de prachtigste letterkundige bloemlezing die in Nederland ooit verschenen is: 'Spectrum der Nederlandse letterkunde'.

Studieloting in 2017 afgeschaft

Het marktgerichte kabinet waardoor wij thans geregeerd worden wil de studieloting in 2017 afschaffen. Die wordt dan vervangen door selectie per instituut, i.c. universiteit of hogeschool. Selectie op basis van geschiktheid en gedrevenheid. Of nog iets anders?

Tweet, tweet - De Hema een beetje dom

/~tweet/pics/twi.jpg

Zwarte Pieten uit het assortiment? Waarom de ene bevolkingsgroep paaien en de andere pesten? Waarom polariseren? Waarom geen bak met Zwartepieten in vijf kleuren? Voor elk wat wils. Ook een uitstekende populariteitsmeter voor elke kleur Pieten.

De Helderse tandarts

Het is lang geleden, maar het is wel waar gebeurd. Hij – ik wil zijn privacy niet schenden - woonde toen nog in Den Helder en zat met een stevige kiespijn in de kroeg. Zijn vriend, een amateur-bokser, was er ook. Tegen hem zei hij: “Geef me eens een linkse directe, dan vliegt die rotkies er misschien uit.” De vriend wilde hem die vriendendienst wel bewijzen, maar de waardin, die ernstiger gevolgen voorzag, zei: “Dan naar buiten; niet hier in mijn tent!”

Antoon Coolen was een groot dichter

/~nieuws/pics/acoolenWP.jpg

In het veelbekeken tv-programma ‘De slimste mens’ wisten onlangs drie bekende en toch wel als intelligent te beschouwen Nederlanders over Joost van den Vondel met z’n drieën niet meer te vertellen dan dat hij een dichter was. Het geeft wel aan, hoe ver de kennis van onze literatuur – en waarschijnlijk het onderwijs daarover - gezakt is. Een week later bleek ook een moderne dichter als Lucebert niet meer over de bekendheid te beschikken die ik hem nog altijd toedacht.

De ISIS-haters vergeten onze eigen Geuzen

Sinds vandaag hebben we in Nederland een discussie over het strafbaar stellen van uitingen waarin de gewelddadige ISIS-beweging verheerlijkt wordt.
Ik denk echter dat daarbij onze eigen geschiedenis vergeten wordt Wij hebben de stichting van de staat der Nederlanden voor een belangrijk deel te danken aan de met ISIS vergelijkbare, zeer gewelddadige beweging van de Geuzen, die in actie kwam tegen onze evenzeer gewelddadige toenmalige overheersers, de Spanjaarden.

De onthoofdingsshow

Stelling 1: het - meer dan incidenteel - willen kijken naar onthoofdingen en andere verminkingen is een uiting van ongezonde nieuwsgierigheid en een bewijs van armoedige fantasie.
Stelling 2: het tonen van onthoofdingen getuigt op zijn minst van ongezonde sensatiezucht, zo niet van wreedheid of sadisme.

Offers voor de waanzin

Ik ben 74 jaar. Was ik nu 24 geweest in Oost-Oekraïne, dan had ik misschien als soldaat mijn leven al moeten offeren. Waarvoor? Voor NIETS. Ja toch, voor de waanzin van enkele heethoofden. Die pakken je gewoon je leven af. Voor niets.

Tweet, tweet - Vluchten naar Rusland?

/~tweet/pics/twi.jpg

Volgens zowat alle westerse politici en betaalde mediabedieners is Rusland in Oekraïne de grote boosdoener. Maar waarom vluchten de mensen uit Oost-Oekraïne nu naar die vijand in plaats van naar het westelijk deel van hun eigen land?

Israël bombardeert een concentratiekamp

Wij rouwen – diep en soms heftig - om bijna 300 doden, waaronder tientallen kinderen, door de vliegramp in Oost-Oekraïne. Maar stilzwijgend, hoewel innerlijk misschien verontwaardigd, zien we toe bij de bombardementen op Gaza, waarbij al meer dan 1000 burgers, waaronder wel 250 kinderen, zijn gedood of verminkt.

Oekraïne: de oogst komt er aan, dus...

Recent bericht in het ED: 'Zoektocht op de rampplek moet snel: de oogst komt eraan.' Daarom organiseerden de separatisten gisteren opnieuw een zoekactie om nog vliegtuigfragmenten en lichaamsdelen op te sporen. Ter toelichting vertelde een van de mannen, dat de oogst spoedig zal beginnen, en dus moeten alle resten voordien uit het veld verwijderd zijn.

De staat Oekraïne saboteert Nederlandse onderzoeksmissie.

Vandaag twee opzienbarende berichten over het onderzoek in Oost-Oekraïne: 1) Nederlandse onderzoekers die het rampgebied in wilden, zijn teruggestuurd door separatisten omdat de toegang onvoldoende veilig was; rond Donetsk zou zwaar gevochten worden; 2) de in Charkov aangekomen marechaussees en onderzoekers mogen pas op zijn vroegst komende vrijdag naar het rampgebied omdat eerst – en dat kan pas op donderdag - het Oekraïense parlement moet instemmen met de overeengekomen voorwaarden.

Euthanasie onmogelijk?

Voor de zoveelste keer vernemen we dat een executie in de VS moeilijkheden geeft: “Joseph Wood (55), veroordeeld voor een dubbele moord, kreeg een dodelijke injectie.

Hysterische reacties rondom vliegramp Oekraïne

De ramp met vlucht MH17 is afschuwelijk, maar afschuwelijk is ook de tendentieuze en soms hysterische berichtgeving in de media, onder andere in het ED van maandag 21 juli. In de koppen termen als ‘gesol met lichamen’ en ‘wereld verbijsterd’. En in de teksten werden de ter plaatse werkzame Oekraïners afgeschilderd als onmensen, botte bruten die elk gevoel voor menselijkheid misten. Impliciet was daarbij de zelfgenoegzame boodschap: wij, ja wij zouden het heel wat beter gedaan hebben! Maar wat hebben we gezien en voor welke opgave stonden de ter plaatse aanwezige militairen en hulpverleners?

Zaagmeel in het hoofd

Premier Rutte gaf vanavond weer een persconferentie over de MH17, i.c. de stand van zaken rondom de repatriëring van de stoffelijke overschotten uit Oost-Oekraïne. Daarna mochten er enkele vragen worden gesteld. De eerste - geloof het of geloof het niet - luidde ongeveer: "[i]De roep zwelt aan om voor de repatriëring met militair geweld in te grijpen.
XML-feed