registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Portal-blog van gouddelver

Word raadslid en leid stuurloos de stuurlozen!

Aanbeveling op de opiniepagina van het ED (27 febr. 2014): Word raadslid, ook als u niet politiek gebonden of zelfs maar geïnteresseerd bent. Argument: “Meer dan 95 procent van de Nederlanders is geen lid van een politieke partij, 70 procent beschouwt zich niet als een aanhanger van een politieke partij en bijna 40 procent van de Nederlanders is zelfs nauwelijks of niet geïnteresseerd in politiek. Hoe minder u dus bij de politiek betrokken bent, hoe meer u juist die groepen Nederlanders in uw gemeente kunt vertegenwoordigen.

De wereld gaat aan show en stupiditeit ten onder

/~nieuws/pics/clonnespr.jpg

Gelooft u het niet? Kijk dan naar die tv-koffiereclame waarin een modieuze maar hersenloze pop uitroept "George Clooney is inside!"
Alles wat de vrouwenemancipatie bereikt heeft wordt hier in één klap tenietgedaan.

Heeft democratie afgedaan? Is het christendom vredelievend?

Reeds bij het Syrische conflict vroeg ik het mij af, maar nu in verhevigde mate bij de opstand in Oekraïne: heeft het Westen democratie als hoogste staatkundig beginsel afgedankt? Zowel in Syrië als Oekraïne bestaat een door het volk gekozen parlement dat de president steunt. Toch komt een deel van het volk in opstand, eist het aftreden van de president en tart de politie.

Zijn we tevreden over de bonuscultuur?

Vakbondsbestuurder Ron van Baden schrijft vandaag in het ED: “Hoe komt het toch dat men zo weinig kritisch is over de exorbitante beloningsregelingen van de ASML-top?”
Gelukkig vergist hij zich. Als het ED, net als over de Eindhovense binnenstad, een enquête zou houden over wat mensen vinden van de extra miljoenenbonus die ASML uitkeert aan zijn vorig jaar teruggetreden algemeen directeur Eric Meurice, ben ik er vrij zeker van dat driekwart of meer van de respondenten de huidige bonuscultuur absurd zou noemen.

Jeugd- en gezondheidszorg – Die brief prikken we op

De Bladelse wethouder Joan Veldhuizen heeft lef. In het ED (14 febr. 2014) schrijft zij dat de in brede kringen heersende “onrust over zorg nergens voor nodig” is. Zij bedoelt de onrust over de komende overheveling van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en een groot deel van de geestelijke gezondheidszorg van rijk en provincie naar gemeenten.

Niet alleen de IND is verantwoordelijk

‘Smet’, de column die Tommy Wieringa zaterdag 8 februari in het ED schreef, was even schrijnend als ontoereikend. Hij beschreef twee vergelijkbare gevallen: één lid van een gezin wordt vanwege een ‘smetje’ tot een land niet toegelaten, de rest van het gezin wel. In de VS, ongeveer een eeuw geleden, moest een moeder die een zwart vlekje op haar tong had en daarmee als een gezondheidsrisico beschouwd werd, terug naar Oekraïne, in Nederland werd onlangs een Syrisch meisje van 19 jaar geweigerd dat vanwege meerderjarigheid geacht wordt voor zichzelf te kunnen zorgen, in haar land van herkomst wel te verstaan.

Don Quichot bij de politie

Bericht vandaag in de krant: ‘Een 21-jarige man, een student, is dinsdag opgepakt, omdat hij tijdens de les op een ROC in Beverwijk een appeltje schilde met een bajonet. Bij hem thuis vond de politie nog twee bajonetten. De wapens zijn in beslag genomen.

Houd de Nucleaire Top in Volkel!

Den Haag en omgeving gaat rond 24 en 25 maart vrijwel op slot, vanwege de topconferentie over Nucleaire Veiligheid (NSS), waaraan niet minder dan 58 regeringsleiders deel gaan nemen. En die moeten natuurlijk zwaar beveiligd worden; stel je voor dat ....

Dit kabinet is gek en asociaal

EenVandaag had er 27 januari weer een uitzending over: de verschraling van de zorg voor ouderen in 2015. VVD en PvdA, samen regerend als een merkwaardig mengsel van water en vuur, hebben vooruitziend en vrolijk besloten, dat een groot deel van thuiszorg voor hulpbehoevende ouderen dan door de gemeenten geregeld en bekostigd moet worden, maar wel met dertig of veertig procent minder geld dan er nu aan wordt besteed.

Ze proberen ons bij de neus te nemen.

Vrijdag 24/1 stond er in ons regionale dagblad een bericht van het UWV: ‘Sociale media in strijd tegen werkloosheid’. Ik vond het een merkwaardig bericht, getuigend van een merkwaardig optimisme. Even merkwaardig als wanneer iemand zou beweren dat meer koopzondagen tot meer aankopen zouden leiden.

Politie niet terughoudend genoeg?

Foto Rien Valk

Foto Rien Valk

Geen moment twijfel ik er aan, dat de Haagse politieagent die momenteel terechtstaat voor het vorig jaar doodschieten van een – bij nader inzien – ongewapende jongeman op Hollands Spoor, lijdt onder het feit dat zijn handelwijze zo’n fatale afloop kreeg. Hij wilde de jongeman namelijk niet doden, maar aanhouden, i.c. hem beletten weg te lopen.

De overheid als arrogante opvoeder

Minister Asscher wil zwaardere eisen gaan stellen aan peuterspeelzalen. Vanaf 2016 moeten zij voldoen aan dezelfde eisen als de 'gewone' kinderopvang. In zijn plan worden aan het personeel ook hogere kwaliteitseisen gesteld. Citaat: “Overal waar mensen kinderen onderbrengen moet aandacht zijn voor pedagogische kwaliteit en voor de ontwikkeling van kinderen.”

Privacyschending op internetfora?

Het wordt als groot nieuws gepresenteerd: NRC Handelsblad meldde zaterdag - en de radio- en tv-journaals namen het over - dat de AIVD inbreekt op internetfora en massaal gegevens verzamelt van degenen die daarop actief zijn. De Tweede Kamer is verontrust en eist opheldering. Het zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp de heisa niet.

Frans Hoppenbrouwers, dichter van de Kempen

/~nieuws/pics/hrfst.jpg

Rond de millenniumwisseling hebben wij zowat een jaar lang intensief gecorrespondeerd over de gedichten die hij toen aan het schrijven was. Nu is hij vorige week overleden, Frans Hoppenbrouwers, een Kempische dichter in hart en nieren. De meest serieuze die ik ken. Vóór alles verbonden met de natuur, verliefd op de Dommel, de weilanden, de bomen en de planten van deze streek, waarvan hij de namen – in het Kempisch en het Latijn – en alle bijzonderheden kende.

Terug naar de eenverdiener

Het kabinet is, zoals bekend, het zorgbereik van de overheid flink aan het inkrimpen. Nu al kom je als bejaarde niet gemakkelijk een verzorgingshuis meer in en, als we er geen stokje voor steken, zullen de komende jaren veel verzorgingshuizen gesloten worden. Verzorging en verpleging zullen, tot je ongeveer op sterven na dood bent, grotendeels door familie, buren en bekenden geleverd moeten worden. De participatiesamenleving wordt een mantelzorgsamenleving.
XML-feed