registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Dag-archieven

Het hart, een ander kompas in deze tijd

De wereld lijkt in een crisis. Op 14 mei j.l. gaf ik in eigen beheer een boek uit, dat je bewust maakt dat het antwoord daarop in jezelf gelegen is. Het boek richt jouw aandacht op het hart als kompas voor deze woelige tijd. In de gehele samenleving komt liefdeloosheid en afbraak van oude waarden aan het licht. Dat roept angst en verzet op. Veel mensen vragen zich af waar het met de mens en de wereld naar toe gaat.